คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ตัวผกผันของความสัมพันธ์
นิยามอินเวอร์สของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง
นิยามอินเวอร์สของความสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่าง
แบบฝึกหัด การหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์