ภาษาไทย ท32101
ประโยคในการสื่อสาร/ การแยก, ขยายส่วนต่างๆของประโยค การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค
การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค และส่วนประกอบของประโยค
การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค และส่วนประกอบของประโยค
การขยายประธาน ด้วยคำ
การขยายประธาน ด้วยกลุ่มคำ
การขยายประธาน ด้วยประโยค และการขยายกริยา ด้วยคำ