สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เฉลยกรณีศึกษานิติกรรม สัญญา การละเมิดจากคาบที่แล้ว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เฉลยกรณีศึกษานิติกรรม สัญญา การละเมิดจากคาบที่แล้ว
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
กิจกรรมศึกษากฎหมายครอบครัวแล้วตอบคำถามจากกรณีศึกษา