สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
กฎอาญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศึกษากรณีตัวอย่าง
กฎอาญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศึกษากรณีตัวอย่าง
ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญา
องค์ประกอบของความผิดอาญา ความรับผิดชอบทางอาญา กรณีศึกษาที่ 1 - 3