สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฎหมายกับทรัพย์ทางปัญญา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฎหมายกับทรัพย์ทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การขอรับสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้จัดทะเบียน กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา