สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ การค้าขาย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของยุโรป แอโกลอเมริกา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของเอเชีย สภาพการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน