สุขศึกษา พ41101
ชีวิต และครอบครัว (2) ปัญหาสุขภาพทางเพศ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
กามโรค ( การติดต่อ, การป้องกัน )
กามโรค ( การติดต่อ, การป้องกัน )
ชนิดของกามโรค - โรคหนองใน โรคแผลริมอ่อน
ชนิดของกามโรค - โรคซิฟิลิส