ภาษาอังกฤษ อ32101
Are you here on vacation? การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ
แบบฝึกหัด ตัดคำที่ไม่เข้าพวก และฝึกออกเสียง
แบบฝึกหัด ตัดคำที่ไม่เข้าพวก และฝึกออกเสียง
การแนะนำตนเอง แบบเป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ
การแนะนำผู้อื่น
สำนวนที่ใช้ขอบคุณ / ขอโทษ