ภาษาอังกฤษ อ32101
Are you here on vacation? verb to be และการทบทวนบทเรียน
นำเข้าบทเรียนและสาระการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียนและสาระการเรียนรู้
แบบฝึกหัดการใช้ verb to be และฝึกออกเสียง
คำศัพท์และการฝึกฟังบทสนทนา
แบบฝึกหัด