ภาษาอังกฤษ อ42101
Home and Abroad Second generation
การเขียนไปรษณียบัตรเพื่อเล่าประสบการณ์ในการเดินทาง
การเขียนไปรษณียบัตรเพื่อเล่าประสบการณ์ในการเดินทาง
ตัวอย่างเรื่องของBen และการถาม-ตอบจากข้อมูลที่ฟัง
ความหมายของPostcardและPicture postcard
ส่วนประกอบของ Postcard และวิธีการเขียน