ภาษาอังกฤษ อ42101
Home and Abroad Films, book and music
การสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก
การสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก
การสนทนาเกี่ยวกับ ภาพยนตร์, หนังสือและเพลง(ตอนที่ 1)
การสนทนาเกี่ยวกับ ภาพยนตร์, หนังสือและเพลง(ตอนที่ 2)