ภาษาอังกฤษ อ42101
A Family on T.V. Dark hair
การบรรยายลักษณะของบุคคลและแบบฝึกหัด
การบรรยายลักษณะของบุคคลและแบบฝึกหัด
Adjective Order (การเรียงลำดับAdjective)
คำศัพท์และการบรรยายเสื้อผ้า