ภาษาอังกฤษ อ42101
The Local Shop A hundred and one things
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของและอ่านเรื่องของ Gurder
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของและอ่านเรื่องของ Gurder
ส่วนประกอบในร้านขายของชำและแบบฝึกหัดเกี่ยบกับ Newagent's