ภาษาอังกฤษ อ42101
The Changing Year Weather forecasts
The Changing Year: Weather for casts และคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ
The Changing Year: Weather for casts และคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ
อ่านเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ฝึกถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการเขียนประโยค
การถามเกี่ยวกับอุณหภูมิ