ภาษาอังกฤษ อ42101
Detectives Catch a Thief
นำบทเรียน Detective Fact and Fictions catch a thief แล้วตอบคำถาม
นำบทเรียน Detective Fact and Fictions catch a thief แล้วตอบคำถาม
เฉลยคำตอบ Colinและทำแบบฝึกหัดให้เลือกว่าประโยคT(ถูก) หรือ F(ผิด)
ความหมายCrimes /อ่านเรื่องอาชญากรรมใน London แล้วตอบคำถาม/คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง