ภาษาอังกฤษ อ42101
Detectives Fact and Fiction : Writers
Detective Fact and Fictions Writer แล้วตอบคำถาม
Detective Fact and Fictions Writer แล้วตอบคำถาม
Detective story (เรื่องสืบสวนสอบสวน) และทำงานกลุ่ม
แต่งคำถามเกี่ยวกับ Raymond Chandler
อ่านเรื่อง Raymond Chandler แล้วตอบคำถาม