ภาษาอังกฤษ อ42101
Paul's Ambition Pual's Ambition
ความรู้เรื่องประเทศ Hungary และสถานที่ที่มีชื่อเสียง
ความรู้เรื่องประเทศ Hungary และสถานที่ที่มีชื่อเสียง
อ่านเรื่อง The City Prak แล้วตอบคำถาม
ตัวอย่างสถานที่ที่มีชื่อเสียงในหัวหินและการเขียนแผนที่