ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. อาชีพต่างๆ (ตอนที่ 1)
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ดูภาพแล้วตอบคำถาม
ฝึกออกเสียงอาชีพต่างๆ
ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพ