ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. การเติมข้อมูลบุคคลตามแบบฟอร์ม
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด
คำศัพท์เกี่ยวกับอาคาร
ฝึกตอบคำถามจากภาพ
เติมข้อมูลบุคคล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด