ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. การใช้ adjective
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด (ต่อ) / การใช้ adjective
ตัวอย่างการใช้ adjective
แบบฝึกหัด ตอบคำถาม yes no จากเนื้อเรื่อง