ภาษาอังกฤษ อ42101
working in a hospital Can/Could (for abilities)
การใช้ can และ could
การใช้ can และ could
ข้อสรุปการใช้ can
แต่งประโยคโดยใช้ can
แบบฝึกหัดการใช้ can และ could