ภาษาอังกฤษ อ42101
Celebrete Thanksgiving A family occation
อ่านเรื่อง Thanksgiving Day แล้วทำแบบฝึกหัด
อ่านเรื่อง Thanksgiving Day แล้วทำแบบฝึกหัด
ความหมายของ Thanksgiving Day
คำศัพท์เกี่ยวกับ Thanksgiving Day