ภาษาอังกฤษ อ42101
Celebrete Thanksgiving Used to (for past habits and states)
อ่านเรื่อง Giving Thanks และหาคำที่มี used to ในเรื่อง
อ่านเรื่อง Giving Thanks และหาคำที่มี used to ในเรื่อง
ตัวอย่างการใช้ used to
แบบฝึกหัดการใช้ used to