ภาษาอังกฤษ อ42101
Geraldine's business My own business
การเล่นบิงโก
การเล่นบิงโก
อ่านเรื่องอาชีพช่างทำผม แล้วตอบคำถาม
ฟังเรื่องของ Geral dine แล้วตอบคำถาม