ภาษาอังกฤษ อ42101
Geraldine's business A different image
เล่นเกม shopping
เล่นเกม shopping
ฟังบทสนทนา แล้วตอบคำถาม
ฟังบทสนทนาในร้านตัดผมแล้วตอบคำถาม