ภาษาอังกฤษ อ42101
A Local newspaper Reported Speech : Statements
การนำ direct speech ให้เป็น reported speech
การนำ direct speech ให้เป็น reported speech
แบบฝึกหัด reported speech
แบบฝึกหัดการนำ direct speech เป็น reported speech