ภาษาอังกฤษ อ42101
The channel tunnel History in made
การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในอดีต
การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในอดีต
อ่านเรื่อง The Channel Tunnel แล้วตอบคำถาม
คำศัพท์การสร้างอุโมงค์, แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย