ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students Oxford University
ความแตกต่างของ Oxford University และมหาวิทยาลัยในประเทศ
ความแตกต่างของ Oxford University และมหาวิทยาลัยในประเทศ
อ่านเรื่อง student life 2
เปรียบเทียบ Oxford University กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พร้อมตอบคำถาม