ภาษาอังกฤษ อ32101
Favorite pastimes การฝึกถามตอบ เกี่ยวกับงานอดิเรก
ดูภาพแล้วตอบคำถาม
ดูภาพแล้วตอบคำถาม
คำศัพท์ และการฝึกตั้งคำถาม
ถามตอบเกี่ยวกับ งานอดิเรก
การใช้ How to และแบบฝึกหัด