วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามแม่เหล็ก
เส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้
เส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้
จุดสะเทินคืออะไร
กิจกรรมศึกษา สนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
สนามแม่เหล็กมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ได้แก่ การเกิดภาพบนจอภาพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม)