วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น เสียงและการได้ยิน
เสียงสะท้อน และเสียงก้อง
เสียงสะท้อน และเสียงก้อง
ประโยชน์ของเสียงสะท้อนและเสียงก้อง
การหักเหของเสียง
การเลี้ยวเบนของเสียง