วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น เสียงและการได้ยิน
หูและการได้ยินเสียง
หูและการได้ยินเสียง
มาตรฐานระดับเสียง เสียงรบกวน เสียงกระแทก
แหล่งกำเนิดเสียง / ระดับเสียง (เดซิเบล) / เสียงที่เป็นอันตราย
การควบคุมเสียงที่ผู้ฟัง และข้อมูลเสียงกับเสียง