วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1
รังสีอินฟาเรด มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์ และวัตถุร้อน
รังสีอินฟาเรด มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์ และวัตถุร้อน
กิจกรรมศึกษา สมบัติของรังสีอินฟาเรด (วิธีการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา สมบัติของรังสีอินฟาเรด (สมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา สมบัติของรังสีอินฟาเรด (ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง)