วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1
รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีเหนือม่วง
รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีเหนือม่วง
ประโยชน์ของรังสีอัลตราไวโอเลต เช่น การสังเคราะห์วิตามินดีของร่างกาย
ประโยชน์และโทษของรังสีอัลตราไวโอเลต