วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า2
รังสีเอกซ์เกิดได้อย่างไร
รังสีเอกซ์เกิดได้อย่างไร
เครื่องฉายรังสีเอกซ์ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ตรวจอาวุธในสนามบิน
คุณสมบัติรังสีเอกซ์ ได้แก่ ความเร็วเท่าแสง ไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า-สนามแม่เหล็ก
ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ ได้แก่ ถ่ายภาพทางการแพทย์ ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม