วิทยาศาสตร์ ว42101
กัมมันตภาพรังสี และพลังงงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี
ชมวีดิทัศน์เรื่อง ถอดรหัสนิวเคลียร์
ชมวีดิทัศน์เรื่อง ถอดรหัสนิวเคลียร์
ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิด และตัวอย่างโจทย์คำนวณ
โจทย์คำนวณเรื่อง ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตภาพรังสี