วิทยาศาสตร์ ว42101
ธรณีภาคและธรณีกาล ลำดับชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์
ลำดับชั้นหิน - หินมหายุคพรีแคมเบรียน หินยุคแคมเบรียน หินยุคออร์โดวิเชียน
ลำดับชั้นหิน - หินมหายุคพรีแคมเบรียน หินยุคแคมเบรียน หินยุคออร์โดวิเชียน
ลำดับชั้นหิน - หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน-คาร์บอนิเฟอรัส หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ลำดับชั้นหิน - หินยุคเพอร์เมียน หินยุคไทรแอสซิก