วิทยาศาสตร์ ว42101
ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ ดวงดาวและการดูดาว
การบอกตำแหน่งเทหวัตถุท้องฟ้า
การบอกตำแหน่งเทหวัตถุท้องฟ้า
วีดีทัศน์เรื่อง แผนที่ท้องฟ้า การประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
วีดีทัศน์เรื่อง ส่องกล้อง มองจักรวาล กล้องโทรทัศน์
กล้องโทรทัศน์สะท้อนแสง