วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจอวกาศ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1957 - 1958 เช่น ดาวเทียม Sputnik, ดาวเทียม Explorer จรวด Juno, จรวด Vanguard
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1957 - 1958 เช่น ดาวเทียม Sputnik, ดาวเทียม Explorer จรวด Juno, จรวด Vanguard
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1958 เช่น องค์กร NASA, ยานอวกาศ Pioneer, ยานอวกาศ Luna
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1959 - 1960 ได้แก่ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรก, ดาวเทียมทหารดวงแรก ดาวเทียมโทรคมนาคมดาวแรก