วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจอวกาศ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1960 - 1961 เช่น ดาวเทียมจารกรรมดวงแรก, ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ท่องอวกาศ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1960 - 1961 เช่น ดาวเทียมจารกรรมดวงแรก, ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ท่องอวกาศ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1962 - 1969 เช่น นีล อาร์มสตรอง มนุษย์อวกาศคนแรกที่เดินบนดวงจันทร์
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1969 - 1989 เช่น ดาวเทียมดวงแรกของจีน, ยานอวกาศสำรวจดาวพฤหัสบดี, กระสวยอวกาศลำแรกของอเมริกา
โครงการสำรวจอวกาศของสหรัฐอเมริกา โครงการขนส่งอวกาศ ยานสำรวจอวกาศ ยานขนส่งอวกาศ