วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจอวกาศ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1991 - 1995 เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1991 - 1995 เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1995 - 1998 เช่น SOHO เพื่อศึกษาดวงอาทิตย์
การสำรวจอวกาศ ค.ศ. 1998 - 1999 เช่น ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ ยานอวกาศ Space Plane