วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
ดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ