วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
วีดีทัศน์เรื่อง ขอบเขตของอวกาศ วงโคจรของดาวเทียม
วีดีทัศน์เรื่อง ดาวเทียม