วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีรีโมตเซนซิง ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
เทคโนโลยีรีโมตเซนซิง ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน ภาพจากดาวเทียม
การแปลความภาพจากดาวเทียม
ลักษณะเด่นของภาพถ่ายจากดาวเทียม