วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
แบบทดสอบเรื่อง เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ (ข้อ 1-10)
แบบทดสอบเรื่อง เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ (ข้อ 1-10)
แบบทดสอบเรื่อง เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ (ข้อ 11-19)
แบบทดสอบเรื่อง เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ (ข้อ 20-31)
ทบทวนด้วยคำถามเรื่อง เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ (ข้อ 1-15)