ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน พลังงานภายในระบบ
ระบบคืออะไร
ระบบคืออะไร
พลังงานภายในระบบ คือผลรวมพลังงานจลน์ของก๊าช
สูตรคำนวณ พลังงานภายในระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานภายในระบบ (U) พลังงานความร้อน (Q) และงาน (W)