ฟิสิกส์ ว40203
คลื่นกล ส่วนประกอบของคลื่น และเฟส
ส่วนประกอบของคลื่น (การกระจัด แอมปลิจูด ความยาวคลื่น)
ส่วนประกอบของคลื่น (การกระจัด แอมปลิจูด ความยาวคลื่น)
ส่วนประกอบของคลื่น (ความถี่ คาบ)
ส่วนประกอบของคลื่น (หน้าคลื่น สันคลื่น ทิศทางคลื่น)
เฟสของคลื่น เฟสตรงกัน