ฟิสิกส์ ว40203
คลื่นกล สมบัตของคลื่น - การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
การแทรกสอดของคลื่น - node antinode แหล่งกำเนินอาพันธ์
การแทรกสอดของคลื่น - node antinode แหล่งกำเนินอาพันธ์
การแทรกสอดของคลื่นวงกลม - node line, antinode line, เส้นปฏิบัพ, เส้นบัพ
การหาลำดับที่ของ antinode, node (กรณีที่เฟสตรงกัน)
การหาลำดับที่ของ antinode, node (กรณีที่เฟสไม่ตรงกัน)