ฟิสิกส์ ว40203
เสียง ธรรมชาติของเสียง และอัตราเร็วของเสียง
ประโยชน์ของเสียง และการกำเนิดคลื่นเสียง
ประโยชน์ของเสียง และการกำเนิดคลื่นเสียง
คุณสมบัติของคลื่นเสียง และอัตราเร็วของเสียง
โจทย์ อัตราเร็วของเสียง (ตัวอย่าง 1 และ 2)