ฟิสิกส์ ว40203
แสง ภาพที่เกิดจาก กระจกนูน กระจกเว้า และกระจกโค้ง
การเขียนภาพที่เกิดจาก การสะท้อนแสงบนกระจกนูน เมื่อวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆ
การเขียนภาพที่เกิดจาก การสะท้อนแสงบนกระจกนูน เมื่อวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆ
สูตรการคำนวณ ภาพที่เกิดจาก การสะท้อนแสงบนกระจกโค้ง
โจทย์ กระจกโค้ง - การเกิดภาพ (3 ข้อ)